PISM | Pusat Islam Sultan Mahmud

pusat.islam@umt.edu.my

+60 9668 4462

Kemudahan

  • Dewan Solat Utama
  • Bilik Fardhu Ain 1 & 2
  • Bilik Tetamu
  • Bilik Kenamaan
  • Studio Al-Quran
  • Cultural Heritage Digital Gallery