PISM | Pusat Islam Sultan Mahmud

pusat.islam@umt.edu.my

+60 9668 4462

Members Area

6 SAYAP PISM

Segala maklumat di dalam halaman ini adalah telah dikemaskini berdasarkan piawaian terkini oleh Universiti Malaysia Terengganu (UMT).
Sekiranya terdapat permasalahan, sila hubungi pentadbir halaman ini (En. Hafizi) melalui e-mel i.hafizi@umt.edu.my atau 09-668 5012

Borang-borang/Dokumen Contoh

Nota Bengkel Pemantapan Kertas Kerja SAYAP PISM

Letterhead Sayap (Temporarily Unavailable)

LOGO

PENAFIAN

Maklumat di dalam halaman ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya adalah atau mungkin mengandungi maklumat yang sulit. Halaman ini adalah tertakluk kepada hakcipta. Tiada bahagian daripadanya boleh diterbitkan semula, disesuaikan atau dihebahkan tanpa mendapat kebenaran bertulis pemilik hakcipta. Jika anda telah melayari halaman ini kerana kesilapan, sila maklumkan pentadbir halaman ini dengan segera dengan menghantar e-mel atau melalui telefon. Pendapat, rumusan dan sebarang maklumat lain di dalam halaman ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaysia Terengganu (UMT) hendaklah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.