PISM | Pusat Islam Sultan Mahmud

pusat.islam@umt.edu.my

+60 9668 4462

Seksyen Pengimarahan & Pembangunan Syiar

Bertanggungjawab mengurus aktiviti pengimarahan dan penyebaran dakwah di Universiti Malaysia Terengganu